کولر زانتی (Zaneti)، از گذشته تا امروز

چنانچه به لیست قیمت روز کولر گازی زانتی نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که قیمت کولر زانتی به دلار وابستگی زیادی دارد و از این رو خرید اسپلیت زانتی در بازار تهویه مطبوع ایران کمی سخت و دشوار شده است، با این وجود کاربران دست از خرید کولر گازی زانتی برنداشته‌اند و همچنان سهم زیادی از بازار فروش کولر های کم مصرف را به خود اختصاص داده‌اند. محبوبیت برند زانتی در بازار تاسیسات سبب شد تا بخواهیم در ادامه به طور مفصل در سرما گرما بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید