کولر گازی ایوولی با استفاده از کمپرسور حرفه ای روتاری ارائه می‌شود. این کولرها با فناوری‌های پیشرفته و با پیروی از جدیدترین استانداردهای کیفی تولید شده و رقبا را از میدان به در کرده است. عملکرد سرمایش و گرمایش این کولرها از مهمترین نقاط قوت آن‌ها به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید